Så här förstår du offerten från fönsterföretaget

När du begär in offerter från fönsterföretag för ditt fönsterbyte bör du alltid granska offerterna noggrant och även jämföra företagens villkor, priser och leveranstider med varandra så att du kan finna den offert som är mest förmånligast. Här finner du information om hur du läser en offert.

När fönster släpper igenom kall luft och/eller när det uppstår fukt på glaset har fönstrens isolerande förmåga försvagats vilket bland annat bidrar till högre uppvärmningskostnader. Då är det dags att byta fönster till nya fönster som har en bra isolering och även bra energisparande egenskaper vilket istället bidrar till lägre uppvärmningskostnader. 

Att byta fönster är ett arbete som kan utföras året om, även under vintern, då man oftast upptäcker fönstrens brister. 


Hos Fönsterexperter kan du få mer information om hur ett fönsterbyte går till, guider och allmän information om olika fönsterramar och glas.

 

Vad en fönsteroffert innehåller

När du erhåller offerter från registrerade företag hos Fönsterexperter kommer du att få en hel del information om allt från olika villkor till priser. Nedan är några av de viktigaste punkterna som du bör granska men också jämföra mellan de olika fönsterföretagen.

 

 • Material och arbetets omfattning
  När du får en offert kommer fönsterföretaget specificera vilka fönster du har beställt, glaspaket och även det material som krävs vid installationen. Du kommer även få specificerat det arbete som ska utföras, framför allt om arbetet kräver olika hantverkare. Du bör kontrollera att det material som du har beställt stämmer överens med det du ville beställa och att arbetets omfattning gäller hela projektet.
 • Leveranstider
  I offerten kommer det finnas information om leveranstider. Det innebär normalt att det anges vilken dag arbetet kommer att påbörjas och vilken dag arbetet ska vara helt avslutat.
 • Krav på dig som köpare
  Offerten kommer att innehålla krav på åtgärder som du behöver uppfylla som exempelvis tillgång till alla utrymmen där fönster ska bytas. Men även krav på att allt som är placerat framför fönstren, gardiner och blommor är bortplockade inför fönsterbytet.
 • Garantier
  Offerten kommer att innehålla uppgifter om de garantiåtaganden som fönsterföretaget ger dig. Dessa garantiåtaganden bör du granska noggrant så att företaget täcker alla kostnader i samband med garantiarbeten. Det kan vara bra att känna till att du som privatperson även omfattas av konsumentlagen, vilket gäller i 10 år.
 • Priser
  För fönsterbytet kommer det att anges ett fast pris som innehåller inköp av fönster, glas, det material som krävs för installationen och arbetet för fönsterbytet. Priset kommer också innehålla eventuella kostnader för hyra av ställning, bortforsling av gamla fönster och kostnader för inhyrda hantverkare. Det innebär att det fasta pris som anges i offerten är det totalpris som du ska betala efter att fönsterbytet är utfört. Du bör också kontrollera att priset för material och arbete anges separat, vilket är särskilt viktigt om du ska använda dig av ROT-avdraget. Be även företaget att dra av ROT-avdraget i offerten och även på fakturan.
 • Betalningsvillkor
  Offerten kommer slutligen innehålla betalningsvillkor där det kommer att specificeras när och hur din faktura för fönsterbytet ska betalas. Vanligtvis får du en faktura på 30 dagar netto efter att du godkänt arbetet med fönsterbytet. Kontrollera att ROT-avdraget på 30 % av arbetskostnaderna är avdraget på fakturan, då den kommer.
 • Övriga villkor
  Övriga villkor bör du också granska noggrant. Det kan vara friskrivande från ansvar om exempelvis fönsterleverantören inte levererar varor till fönsterföretaget i tid. Det kan också vara att företaget debiterar extra om du inte uppfyllt din del av avtalet, som att plocka bort runt fönstren, vilket kräver mer tid av hantverkarna. 

Begära in en offert för fönsterbyte

 • Fönsterexperter har en offerttjänst där du kan beställa en fönsteroffert från upp till fem granskade fönsterföretag på din ort. 
 • Tjänsten är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte för något. Vill du inte acceptera de offerter du erhållit genom Fönsterexperter kan du tacka nej till dessa utan motivering. 
 • Genom att du erhåller upp till fem offerter har du möjlighet att jämföra offerter för att hitta den offert som kan erbjuda de förmånligaste villkoren och det bästa priset.

 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!