Är det lönsamt att byta fönster?

När du ska byta fönster så är det viktigt att du väljer rätt fönster så att du får ut maximal avkastning på ditt fönsterbyte i form av sänkta energikostnader. Dock finns det många andra vinster med att byta fönster. Här kan du läsa om hur ett fönsterbyte kan vara lönsamt.

Det finns flera faktorer som påverkar lönsamheten med att byta fönster som exempelvis var fastigheten är belägen, vilken typ av fönster man väljer och U-värdet på fönstren.

Självklart är en investering i energieffektiva fönster lönsamt över tid och återbetalar sig alltid men man bör räkna med att fönster har en lång återbetalningstid. Dock är det inte bara lönsamheten som man bör ta i beaktan utan en investering i nya fönster har även många andra vinster.

 

När du behöver göra en investering i nya fönster

Rent generellt har alla typer av fönster idag en relativt lång livslängd, vanligtvis minst 30 år upp till 50 år. Vill man få bäst lönsamhet bör man välja ett fönster som har en genomsnittlig livslängd på 40 år, är tillverkat i ett gediget material och som har ett lågt U-värde. 

Aluminiumfönster är snygga och har lång livslängd men kostar betydligt mer än både träfönster och PVC-fönster, vilket gör att det blir svårt att få någon lönsamhet.


Hur lönsamt är det att byta fönster?

  1. Genom att byta ut äldre fönster med ett U-värde på 3,0 till standardfönster som har ett U-värde på högst 1,2 kan man minska sin energiförbrukning med cirka 3 000 – 4 500 kWh per år. 
  2. Det innebär att återbetalningstiden för 12 stycken nya fönster blir cirka 18 - 24 år. 
  3. Detta under förutsättning att man köper trä- eller PVC-fönster i bra kvalitet och låter ett fönsterföretag utföra arbetet, med användandet av ROT-avdrag. Om man kan välja att byta ut några fönster till fasta fönster blir återbetalningstiden ännu kortare.

 

Om man väljer träfönster kommer det att krävas underhåll av dessa cirka vart 7:e år vilket också medför en kostnad, vilket i sin tur påverkar lönsamheten.
 

Byta fönster till träfönster eller PVC-fönster

Träfönster och PVC-fönster kan man köpa till rimliga kostnader samtidigt som de har en bra värmeledningsförmåga. Både dessa fönster finns i ett stort antal olika fönstermodeller och utföranden vilket gör att de passar för de flesta fastigheter. Träfönster är fortfarande det mest populäraste fönstren vilket till stor del beror på att det finns många småfastigheter uppförda i trä vilket gör att träfönster är en del av husets karaktär.

 

Att välja rätt fönsterglas är också viktigt vid ett fönsterbyte

Fönster står för en fastighets största värmeförluster. Genom att installera ett fönster som har ett U-värde på under 1,2 kan man sänka värmeförlusterna genom ett fönster med 100 – 300 % jämfört med äldre fönster med ett U-värde på 3,0. 

Det är inte bara glaset som behöver ha ett lågt U-värde utan hela fönstrets konstruktion bör understiga 1,2 i U-värde. Man kan även komplettera fönster med energiglas och installera 3-glas fönster för att sänka U-värdet ytterligare.

 

Andra vinster med att byta fönster

Nya fönster innebär inte bara sänka energikostnader för uppvärmningen utan ger även många andra vinster. Bland annat får man ett bättre inomhusklimat året om då nya fönster stänger ute kylan under vinter och värmen under sommaren. Det gör att man slipper kalla golv samtidigt som man har ett jämnt inomhusklimat som inte växlar mellan varmt och kallt.

 

Dessutom har nya fönster bättre ljudisolering så att man får en bra ljuddämpning av yttre ljud, som exempelvis från en vältrafikerad gata. Utöver det har man möjlighet att välja fönster med en rad olika funktioner som gör vardagen lite enklare och säkrare.

 

Hitta fönsterproffs då du ska utföra ett fönsterbyte

Fönsterexperter är en webbsajt som vänder sig till alla som planerar att byta fönster på sin fastighet. Här kan man hitta all information man behöver om fönster, guider och tips inför sitt fönsterbyte. Hos oss på Fönsterexperter kan du även använda dig av vår offerttjänst där du kostnadsfritt kan göra en offertförfrågan. Då kan du redan inom några timmar få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade fönsterföretag på din ort.

 

Samtliga företag som lämnar offert genom oss på Fönsterexperter har kvalitetsgranskas. Det innebär att då du accepterar en offert som du erhållit genom Fönsterexperter kan du vara trygg med att det är ett seriöst företag som utför arbetet. Här kan du läsa mer om våra kontrollerade fönsterföretag och hur granskningen går till!

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!