Certifieringar inom fönsterbranschen

Att installera fönster i vårt nordiska klimat ställer krav på att de fönster som ska installeras är certifierade för att uppfylla alla kvalitetskrav som vi har i Sverige. Samtidigt ska installationen utföras enligt fönstertillverkarnas anvisningar och byggbranschens och fönsterbranschens rekommendationer.

Att utföra ett fönsterbyte kan vid en första anblick se ut som ett enkelt projekt. Men arbetet behöver utföras korrekt, säkert och med ett resultat som innebär att fönstret får maximala isoleringsegenskaper. Samtidigt ska fönstret vara tätt och inte släppa igenom kall luft eller fukt och även få en lång livslängd. Därför bör man alltid välja ett företag som har certifieringar eller följer rekommendationer utfärdade inom branschen.

 

Inom fönsterbranschen finns inga direkta bindande fönster certifieringar, som inom våtrumsarbeten, utan istället visar certifieringar på företagets kunskap om fönsters och glas egenskaper. Dock ska arbetet alltid utföras enligt generella byggregler, konsumenttjänstlagen och enligt de anvisningar som ges av fönstertillverkarna.

 

Anlita företag som innehar certifieringar

Montering av fönster utförs av snickare som i sin tur innehar eventuella certifieringar inom byggbranschen som exempelvis utfärdas av Byggmästarföreningen. Det innebär att arbetet alltid utförs säkert, enligt instruktioner från fönstertillverkarna, med kvalitetskontroller och ur ett miljövänligt perspektiv. 

För fönster gäller istället att det är fönstertillverkarna som innehar certifieringar som anger de riktlinjer som ska följas då fönster tillverkas för att uppnå de krav som ställs på fönster och dörrar.

 

Svensk fönster & dörrkontroll

Svensk fönster & dörrkontroll är fönsterindustrins egen kvalitetsmärkning. Det bygger på ett branschgemensamt system som används för att visa att fönster är godkända att användas på den svenska marknaden.

 

 

Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 EQ

Denna certifiering utfärdas av ett oberoende, ackrediterat certifieringsorgan och som intygar att fönstrens energimärkning är korrekt.

 

P-märkning

En svensk kvalitetssymbol som utfärdas av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Detta märke bärs av produkter som är kvalitetskontrollerade och uppfyller de krav som är utställda av EY, i Sverige och enligt branschens egna krav.

 

När du ska utföra ett fönsterbyte

Hos Fönsterexperter kan du göra en offertförfrågan och erhålla upp till fem offerter från kvalitetsgranskade fönsterföretag i din stad. Samtliga företag som lämnar offerter genom vår offerttjänst är kontrollerade av oss så att de uppfyller de krav som ska ställas på ett seriöst fönsterföretag. 

Företagen utför arbetet enligt de rekommendationer som finns inom branschen och enligt fönstertillverkarnas föreskrifter. Det gör att du kan vara trygg med att arbetet alltid utförs korrekt, säkert och med ett förstklassigt resultat. 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!