Allt du behöver veta om fönsterisolering

Att ha väl isolerade fönster gör att din fastighet får ett behagligt inomhusklimat samtidigt som du sänker fastighetens uppvärmningskostnader. Här på denna sida får du veta mer om hur fönsterisolering för dina fönster fungerar.

Fönster är ett av de byggmaterial i en fastighet som har en viktig del för fastighetens isolering. Nya fönster har en bra fönsterisolering vilket gör att fastigheten har ett bra inomhusklimat men fönster som är några år gamla får en sämre isolerande förmåga. 

När fönstren tappar en del av sin isolerande förmåga släpper de igenom luft som gör golven kalla och även bidrar till att det skapas ett ojämnt inomhusklimat. Det i sin tur leder till att uppvärmningskostnaderna ökar, framför allt under den kallare årstiden. Därför är det viktigt att fönstren i en fastighet är väl isolerade så att de inte blir dyra energibovar.

 

Bra att veta om fönster isolering

Ett fönster har flera olika isoleringar:

  • Mellan vägg och fönsterkarmen
    Fönsterkarmen isoleras med mineralull och tilläggsisoleras med polyuretanskum som sprutas in mellan väggen och fönsterkarmen. Om isoleringen utförs korrekt kommer det att bli helt tätt mellan vägg och fönster så att varken fukt eller kall luft kan tränga igenom. 
  • Fönsterbågarna
    Bågarna har en egen tätningslist som gör att det blir tätt mellan fönsterbågarna och fönsterkarmen.
  • Isolering i fönsterglaset
    Glasen som sätts i fönstren brukar vanligtvis vara 2-glasfönster eller 3-glasfönster. Mellan glasen är det luft eller en gas som ger fönstren en bra isolerande egenskap. Det är också dessa egenskaper som mäts i U-värde. Desto lägre U-värde ett fönster har desto bättre håller den värmen kvar inomhus.

 

Isolera gamla fönster i din fastighet

Det är främst under vintern som man brukar upptäcka att fönstren inte är täta då de släpper igenom kall luft som gör att det blir ett ojämnt inomhusklimat. Då behöver man isolera fönster mot kyla genom att bland annat lägga ny fönsterisolering mellan fönsterkarm och vägg men också genom att byta ut isolerings-lister på fönsterbågarna. 

Att isolera gamla fönster bör man inte göra själv då man använder sig av polyuretanskum som ger ifrån sig giftiga gaser. Även glasen kan behöva isoleras om och fyllas på med gas om gasen har läckt ut vilket ger fönstren en maximal isolering.

 

Om du behöver byta fönster

Om dina fönster inte längre går att täta på grund av att de har fått röta, har svällt eller av andra orsaker behöver du istället göra ett fönsterbyte. Här hos oss på Fönsterexperter kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan och erhålla upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade fönsterföretag i din stad. Det gör att du enkelt kan jämföra offerter så att du kan hitta det företag som kan erbjuda dig den mest förmånligaste lösningen. 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!