Vad är ett fönsters U-värde?

Fönster är en av de delar av fastigheten som står för den största delen av ett hus värmeförluster. Därför bör man byta ut gamla fönster till nya, moderna fönster med lågt U-värde per fönster för att dels spara pengar för fastighetens energiförbrukning men också för att få ett behagligare inomhusklimat.

U-värde är ett mått som används för att beräkna en byggnadsdel värmemotstånd och anges i W per kvadratmeter och grad. Ett U-värde anger med andra ord hur mycket värme som läcker ut genom en byggnadsdel. 

Desto lägre U-värde en byggnadsdel har desto mindre är värmeförlusten. 


U-värde används också för fönster eftersom fönster är en av de byggnadsdelar i en fastighet som står för en stor värmeförlust. 

Cirka 20 % av en villas värmeförlust sker genom fönstren och därför är det viktigt att tänka på U-värdet för fönstren då man ska byta fönster.

 

Hur fungerar U-värde med fönster?

Hur bra U-värde ett fönster har beror på flera olika faktorer som bland annat:

  • Vilket material som karmar och fönster är tillverkade. 
  • Hur många glas fönstret har och om mellanrummet mellan glasen innehåller luft eller gas.
  • Om glasen är försedda med lågemissionsskikt. 

Det är med andra ord många parametrar att ta hänsyn till då man ska mäta U-värde på fönster.

 

Fönster med bäst U-värde

De vanligaste fönstren idag, som träfönster och PVC-fönster, har bra isoleringsegenskaper om de är monterade på ett korrekt sätt så att de inte släpper igenom kyla. Därför är det viktigare att titta på glasens U-värde för där finns det möjlighet att påverka isoleringseffekten. 

Om man har ett hus i norra Sverige där det råder kalla vintrar bör man ha isolerade fönster med 2-glas eller allra helst 3-glas. 


Mellanrummen mellan fönstren ska vara fyllda med gas för maximal isolering. 

Lågemissionsskikt

Man kan också välja glas som har ett lågemissionsskikt av tenn, koppar, silver eller guld. Det gör att glaset reflekterar temperaturstrålningen och därmed minskar värmeförlusterna genom glasen.

 

Pengar att spara med fönster som har lågt U-värde

När man byter ut sina gamla fönster mot moderna fönster med ett lågt U-värde kan man spara in betydande summor på sina energikostnader. 

Bara genom att byta ut gamla fönster mot standardfönster som har ett U-värde på 1,3 W/(m²K) kan man för en villa i norra Sverige minska energiförbrukningen med cirka 3 000 kWh per år. 


Väljer man istället 3-glas isolerfönster med lågemissionsskikt kan energiförbrukningen minska ännu mer samtidigt som man får ett behagligt och jämnt inomhusklimat under hela året.

 

När du vill byta till fönster med lågt U-värde

När du ska utföra ett fönsterbyte för att du vill sänka dina uppvärmningskostnader ska du kontrollera U-värde per fönster då du väljer nya. Om du anlitar ett fönsterföretag som är proffs på fönster får du all hjälp du behöver. Genom oss på Fönsterexperter kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan och få upp till 5 stycken offerter från kontrollerade fönsterföretag i din stad. 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!