Försäkringar och garantier vid ett fönsterbyte

När du ska byta fönster i din fastighet ska du alltid anlita ett fönsterföretag som innehar försäkring och som lämnar garantier på sitt arbete. Det gör att du kan få ersättning om skadan är framme eller fel som upptäcks senare åtgärdade utan kostnad i efterhand.

Att utföra ett fönsterbyte för en fastighet kan vara ett kostsamt projekt där investeringen i nya fönster har en lång återbetalningstid. Då är det viktigt att ingenting går fel som gör att projektet blir än dyrare eller att fönsterbytet bidrar till andra framtida skador som är dyrbara att reparera. 

Ett visst ansvar ligger på dig som beställare att du anlitar kvalificerade fönsterföretag för att utföra fönsterbytet så att det sker på ett korrekt sätt. Dock kan saker inträffa även om erfarna fönstermontörer utför arbetet och då kan det vara bra att känna till att du har en del rättigheter i dessa fall.

 

Anlita ett seriöst fönsterföretag

Du bör alltid inför ett fönsterbyte kontrollera att företaget har giltig försäkring och att de framgår i avtalet vilka garantier som lämnas.

 

Försäkring vid fönsterbyte

Det företag som du anlitar för ditt fönsterprojekt ska inneha en så kallad entreprenadförsäkring som ersätter skador som hantverkaren har bidragit till. Det kan exempelvis handla om att ett fönster går sönder vid monteringen eller att det uppstår en annan skada på din egendom. Vanligtvis så gäller försäkringen endast i de samband som företaget har åsamkat en skada genom försumlighet eller vårdslöshet. 

Ersättningen, så kallat skadestånd, från företagets ansvarsförsäkring har inget fastställt maximalbelopp utan ersätter hela kostnaden för skadan. I det fall olyckan inte har skett genom försumlighet är det ditt eget försäkringsbolag som ska ersätta skadan.

 

Garantier vid fönsterbyte

När du anlitar ett seriöst fönsterföretag så kommer du att få garantier på det arbete som är utfört. Enligt lag får dessa garantier inte ha sämre villkor än de som är lagstadgade enligt konsumenttjänstlagen. När arbetet utförs på byggnader som exempelvis vid ett fönsterbyte så har du som privatperson alltid rätt till 10 års garanti enligt lagen. Det innebär att det fönsterföretag som utför arbetet behöver lämna garantier på minst 10 år.

 

Oavsett vilken garantitid som företagen lämnar så har du möjlighet att klaga på en tjänst i upp till 10 år efter slutförandet om de uppfyller något av nedanstående villkor. Tänk på att alltid skriva avtal med fönsterföretaget innan arbetet påbörjas där det specificeras vad som ska utföras, hur det ska utföras och vilket resultat du ska erhålla.

 

  • Om tjänsten inte är utförd i enlighet med det som är överenskommet.
  • Om resultatet av arbetet inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt.
  • Om tjänsten inte har levererats enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
  • Om leverantören inte har utfört tilläggsarbeten som leverantören enligt lag är skyldig att utföra för att undvika allvarliga skador.
  • Om resultatet inte stämmer överens med det resultat som utlovats genom marknadsföring
  • Om tjänsten är utförd i strid mot produktsäkerhetslagen.

 

Beställ offerter från kontrollerade fönsterföretag

När du ska utföra ett fönsterbyte kan du göra en gratis offertförfrågan hos Fönsterexperter och erhålla upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade företag på din ort. Alla företag som lämnar offerter genom Fönsterexperter är kontrollerade så att de innehar F-skattesedel, har kvalificerad personal och en god ekonomi. Det gör att du kan känna dig trygg då du anlitar ett företag genom oss på Fönsterexperter. 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!