Vår fullständiga guide till plast fönster

När du ska byta fönster kan du välja att installera billiga men robusta plast fönster som har mycket bra isoleringsförmåga men som också är helt underhållsfria. Genom vår offerttjänst kan du erhålla upp till fem offerter från lokala fönsterföretag utan kostnad.

När du behöver utföra ett fönsterbyte kan du välja att installera PVC fönster som är billigare,
mer tåligt och har minst lika bra isolering som ett träfönster. Idag är det många som väljer att
installera plast fönster just för att de har mycket bra egenskaper men också för att de är helt
underhållsfria. Det betyder att du slipper kostnader vart 8:e år för att skrapa, kitta om och
måla dina fönster, som du normalt behöver göra om du väljer träfönster.

Att byta fönster

När fönstren släpper igenom kylig luft är det dags att göra något åt fönstren. Många väljer att
byta fönster till ett fönster med bra isolering och som är energisnålt vilket kan bidra till lägre
uppvärmningskostnader. När du ska utföra ett fönsterbyte kan du välja mellan flera olika
fönsterramar och även olika glaspaket. Du kan själv skräddarsy dina fönster för att få ett
optimalt energisparande.

Välja fönsterram

När du ska byta fönster finns det flera olika fönsterramar att välja mellan. Du kan välja
traditionella träramar, aluminiumramar eller PVC ramar. Till skillnad mot träramar är både
aluminium och plastramar helt underhållsfria och har båda en lång livslängd. Idag går det att
köpa plast fönster som har näst intill samma utseende som ett träfönster, men till ett lägre
pris. Plast fönster finns i alla standardformat men kan också specialbeställas om du vill ha
andra storlekar på fönstret.

PVC fönster

Fönster tillverkade i plast är de mest populäraste fönstren idag vilket till stor del beror på att
de är billiga i inköp, inte kräver något underhåll och har i övrigt bra egenskaper. Tidigare var
ramen bred och klumpig men idag finns det ramar som har samma utseende som vanliga
träramar, vilket gör att ett plast fönster passar in på de allra flesta fasader. Fönstren har
också bra isoleringsegenskaper tack vare att profilerna i ramarna innehåller luft men också
för att plast inte är värmeledande. Fönsterramens robusta konstruktion tål både vind, regn,
fukt och värme, vilket bidrar till att plast fönster har en lång livslängd. Det enda underhåll
som behövs är att torka av ramen med en torr trasa vid behov för att få bort damm och
andra smutspartiklar.

Välja glas till dina plast fönster

Det finns flera olika glaspaket som du kan välja mellan som exempelvis dubbelglas,
trippelglas, krossäkert glas och glas med bra ljudisolering. Idag är det standard med
dubbelglas, vilket ofta räcker för de flesta fastigheter. Vill du få än bättre energiegenskaper
kan du välja trippelfönster, som dessutom ger en ypperlig ljudisolering. Detta kan vara
önskvärt om fastigheten ligger nära en starkt trafikerad väg.

Anlita ett fönsterföretag

Det finns inget som hindrar dig från att installera dina nya fönster själv men det är tungt och
kräver en del kunskap så att fönstren blir korrekt monterade. Felaktigt monterade fönster kan
leda till sämre isolering men också olyckor. Väljer du istället att anlita ett fönsterföretag
kommer yrkesutbildade fönstermontörer utföra installationen av dina nya fönster på ett
korrekt och säkert sätt. Dessutom får du garantier på arbetet så att du får eventuella fel som
upptäcks senare åtgärdade kostnadsfritt.

Erhåll kostnadsfritt offerter från upp till fem fönsterföretag

Genom fönsterexperter.se kan du beställa en fönsteroffert från upp till fem stycken
kvalitetsgranskade fönsterföretag på din ort. Det gör att du får ett bra underlag så att du kan
jämföra offerter och därigenom finna den leverantör som kan erbjuda dig det bästa priset.
Fönsterexperter.se är en offerttjänst där du som företagare, privatperson eller som
företrädare för en bostadsrättsförening kan erhålla offerter från lokala fönsterföretag. Alla
företag som är registrerade hos fönsterexperter.se är kvalitetsgranskade av oss. Det innebär
att vi har kontrollerat att de har F-skattesedel, har yrkeskunniga hantverkare och har en ordnad ekonomi. Det gör att du slipper
allt trassel med att kontrollera företagen utan istället kan fokusera på de lösningar som
företagen erbjuder.

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!