Komplett guide för inåtgående fönster

När du ska utföra ett fönsterbyte kan du välja att installera inåtgående fönster som bidrar till att du får ett bättre inomhusklimat. Här på denna sida kan du läsa vår guide över fönster som öppnas inåt och ta del av både fördelar och nackdelar.

När du ska byta fönster i ditt hus finns det flera olika fönstermodeller att välja mellan och som har lite olika egenskaper. Dels behöver du välja om du vill ha träfönster, PVC-fönster eller aluminiumfönster, vilket oftast är en fråga om vilken budget du har för fönsterbytet. Utöver det ska du också välja om du vill ha vridbara fönster, utåtgående fönster eller inåtgående fönster. Varje typ har sina fördelar och nackdelar.

 

Många väljer dock att montera in inåtgående fönster på grund av att de har många egenskaper som inte är lika framträdande för de andra fönstertyperna. Här på denna sida har vi på Fönsterexperter sammanställt en guide för inåtgående fönster så du får veta mer om dessa fönster.

 

Guide för inåtgående fönster

Det finns flera fördelar med att välja inåtgående fönster men också ett par nackdelar. Nackdelarna är främst att fönstren öppnas inåt vilket gör att du behöver ta bort blommor från fönsterbrädan om du vill öppna fönstret helt. Fördelarna med inåtgående fönster är desto fler som exempelvis att du enkelt kan putsa både insidan och utsidan av fönstren inomhus. Nedan finner du flera fördelar med inåtgående fönster.

 

Inåtgående fönster har bra värmeisolering

Ett inåtgående fönster har en tätning längre in i fönsterkonstruktionen och därmed bildas varma luftspalter, jämfört med utåtgående fönster som har en öppen luftspalt som släpper igenom kall luft längre in i konstruktionen. Det gör att om du väljer ett inåtgående fönster får du en bättre värmeisolering som bidrar till lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat. Man kan också tilläggsisolera karmen och därigenom få än bättre värmeisoleringsegenskaper.

 

Du får bättre ventilation med inåtgående fönster

När du ska vädra så finns fönster som har så kallad dreh-kipp funktion vilket innebär att fönsterbågen kan fällas inåt upp till 15 centimeter. Det innebär att du får en bra ventilation ovanför fönstret, vilket är mer effektivt än i nederkant, som det blir med exempelvis ett vridbart fönster. Det finns också fönster som har mikroventilation installerade som också bidrar till bra ventilation utan att du behöver flytta på blommorna på fönsterbrädan.

 

Tryggare inbrottsskydd och personsäkerhet med inåtgående fönster

Ett modernt fönster kan erhållas med låspunkter på fönstrets alla fyra sidor. Glasen är idag hellimmade från båda sidor vilket gör att glasen inte heller kan lyftas ut. Det finns många olika funktioner som du kan välja till dina inåtgående fönster idag som gör dina fönster än mer inbrottssäkra än många andra typer av fönster.

 

Ett inåtgående fönster kan öppnas helt utan att det finns några hinder, som exempelvis en fönsterbåge om man har installerat ett vridfönster. Det gör att man har fri passage ut om det exempelvis uppstår en eldsvåda eller om det krävs utrymning av andra skäl. Dessutom kan inåtgående fönster förses med olika barnsäkerhetsprodukter.

 

När du ska installera inåtgående fönster

Även om du kan utföra ett fönsterbyte i din fastighet själv är det dock ett krävande arbete som tar tid för den oerfarna och som också kräver en del kunskap så att fönstren blir täta.

Om du vill vara säker på att fönstren blir korrekt installerade så att de har maximala isoleringsegenskaper och håller helt tätt så att inte vatten kan tränga in bör du anlita en professionell fönsterfirma

Ett fönsterföretag som har utbildade och erfarna fönstermontörer vet hur arbetet ska utföras korrekt och säkert vilket gör att du kan vara trygg med att fönstret behåller sina isolerande egenskaper. Samtidigt kan felaktigt installerade fönster släppa igenom vatten vilket kan bidra till att du får fuktskador inomhus, vilket kan vara dyrbart att åtgärda.

 

Beställ offerter vid byte till inåtgående fönster

Fönsterexperter har en offerttjänst där privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar kan göra en kostnadsfri offertförfrågan då det är dags att byta fönster. Efter att du skickat in en förfrågan kommer du inom kort att erhålla upp till fem offerter från kontrollerade fönsterföretag på din ort. 

Eftersom vi redan har granskat de företag som erbjuder offerter genom Fönsterexperter slipper du det tidskrävande arbetet. Istället kan du fokusera på att jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig bästa pris och villkor för ditt fönsterbyte. 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!