Hur fungerar ett fönsterbyte?

Här kan du hitta all information om hur ett fönsterbyte går till i samband med att du ska byta fönster. Det är också viktigt att du anlitar ett seriöst och kunnigt fönsterföretag för ditt fönsterbyte. Använd vår offerttjänst för att erhålla upp till fem offerter från kontrollerade fönsterföretag på din ort.

Precis som med taket som behöver läggas om, fasaden som behöver renoveras så behöver även fönster med tiden bytas ut. Förvisso går det ibland att renovera gamla träfönster så att de får ett bra utseende men de energisparande egenskaperna är inte lika bra som i nya fönster. Idag finns det flera olika fönster som man kan välja mellan, utöver träfönster, som exempelvis aluminium och PVC fönster. PVC fönster har utvecklats mycket de senaste åren och idag kan man hitta plastfönster med likartat utseende som träfönster, vilket gör att de passar in på de allra flesta fasader.

 

Att byta fönster

Ett fönsterbyte sker i olika steg från att du söker fram det fönsterföretag som du vill anlita till att arbetet utförs. Nedan finner du arbetsprocessen då du ska byta fönster i din fastighet.

 

1. Hitta ett kunnigt fönsterföretag

När du ska utföra ett fönsterbyte behöver du först hitta ett fönsterföretag som kan utföra arbetet. Det är viktigt att du väljer ett företag som har en stor kunskap och erfarenhet av att montera fönster så att det inte senare uppstår fuktskador eller att isoleringen inte är optimal.

Hos fönsterexperter.se kan du beställa och få en fönsteroffert från upp till fem stycken granskade fönsterföretag, kostnadsfritt och utan förpliktelser. De företag som är registrerade hos fönsterexperter.se har alla genomgått en kvalitetskontroll. Det innebär att vi bland annat kontrollerar att företagen har yrkeskunniga fönstermontörer, innehar F-skattesedel samt intygar att det arbetar enligt rådande branschregler och Svensk lagstiftning.

2. Jämför offerter och skriv avtal

När du erhållit offert från fönsterföretag genom offerttjänsten hos fönsterexperter.se kan du jämföra offerter så att du kan hitta det företag som kan erbjuda dig bäst pris och bäst villkor. 

Tänk på att det är viktigt att ni också skriver ett avtal där leveranstider, priser, överenskommelser och villkor anges och att detta avtal skrivs under av båda parter. Det är ett viktigt dokument som talar om när projektet senast ska vara färdigställt, vilka åtaganden som både parter har och exakt vilket totalpris som du ska betala efter att fönsterbytet är klart. I avtalet är det också vanligt att det framgår vad som händer då beställare inte utfört sina åtaganden eller om leveransen är försenad. Ofta brukar detta justeras genom vite.

 

3. Kontrollera beställda fönster innan montering

Innan montering av nya fönster påbörjas ska du som beställare kontrollera de fönster som har beställts så att det dels är rätt fönster och glas och att fönstren inte är skadade. Efter montering kommer du att behöva göra en ny slutkontroll, eller besiktning av arbetet, tillsammans med leverantören. Då kan du kontrollera om något fönster blivit skadat i samband med monteringen. Du bör även kontrollera att fönstren sitter som de ska, ser bra ut och har en bra isolering. Innan du godkänt slutbesiktningen av fönstren ska du inte betala någon faktura. Det görs först efter att leveransen är avslutad och godkänd.

 

4. Förberedelser inför fönsterbytet

Innan fönsterbytet påbörjas behöver du som beställare se till att montörerna har tillträde till samtliga utrymmen där fönster ska bytas. Allt som finns placerat framför fönstret ska plockas bort, likaså gardiner och krukväxter. Är golven känsliga bör du även täcka in golven med plast eller papp då det kommer att damma en del i samband med att de gamla fönstren monteras ned. Exakt vilka åtgärder som du som beställare behöver vidta är något som du kommer överens om med fönsterföretaget i samband med att ni skriver avtal.

5. Riva ut gamla fönster

Därefter kan fönstermontörerna påbörja arbetet med att riva ut de gamla fönstren, karmar och foder. I samband med detta kommer det att spridas damm och därför bör man ha täckt in golv och andra detaljer/möbler som riskerar att skadas. Först hakas fönstren av och därefter så sågar man isär fönsterkarmen innan det monteras av så att inte fasaden runt fönstret skadas. Gamla fönster och karmar slängs sedan i en container och efter att arbetet är klart kommer byggavfallet att forslas bort för återvinning.

 

6. Montera nya fönster

När den nya karmen ska monteras ställs den upp i fönsteröppningen där det kontrolleras att karmen är i våg och lod. Därefter skruvas fönsterkarmen fast i väggen med speciella karmskruvar så att det sitter säkert och stabilt. Sedan lägger montören nytt isoleringsmaterial eller fogskum mellan väggen och fönsterkarmen så att det blir helt tätt och välisolerat. Slutligen monteras foder över springan mellan karm och vägg så att det både blir tätt men även ser snyggt ut. Foder monteras både invändigt som utvändigt. Är fodren omålade ska dessa målas också med grundfärg och ytfärg. Till sist så hängs fönstren på karmen och därefter kontrolleras så att fönstret och att alla funktioner som exempelvis ventilationsluckor fungerar som de ska.

 

7. Montering av fönsterbleck

När fönstret är på plats ska fönsterbleck monteras på utsidan av fönstret så att vatten inte tränger in vid fönstret eller på fasaden. I vissa fall kan man förbeställa fönsterbleck från ett plåtslageri som sedan monteras direkt på fönstren. I andra fall kan det krävas att man får tillverka fönsterblecken på plats då det kan krävas olika mått för olika fönsterplaceringar. Fönsterbleck och montering av fönsterbleck ska finnas med i offertpriset som lämnats av fönsterföretaget.

 

8. Städning och bortforsling av material

När fönstren är på plats och arbetet är avslutat ska det slutligen grovstädas i de utrymmen som har fått nya fönster. Detta innebär att damm, isolering och andra restavfall rensas undan och sedan slängs i en container, tillsammans med de gamla fönstren och karmarna. Efter att fönsterföretagen har lämnat får du som beställare sedan själv utföra finstädningen. Fönsterföretagen forslar bort byggavfall och lämnar in detta för återvinning eller för kassering enligt de riktlinjer som gäller i din kommun.

9. Slutbesiktning

När leverantörer meddelar att arbetet är slutfört, allt gammalt byggavfall är bortforslat och städningen är utförd ska det genomföras en slutbesiktning. Det är du som beställare som genomför denna besiktning tillsammans med leverantören. Om det framkommer några felaktigheter eller skador ska dessa åtgärdas, enligt avtal, innan du får en faktura. Efter avslutad leverans kommer du även att erhålla garantiåtaganden som gör att du får hjälp med att åtgärda fel som framkommer senare och som kan hänföras till monteringen. Du kommer också få garantier på de fönster och glas som du har köpt. 

Få upp till 5 offerter från granskade fönsterföretag, kostnadsfritt!